Pieteikšanās

Pieteikšanās kārtība
 1. Jāaizpilda Pieteikšanās anketa
 2. līdz 1. jūlijam jāsamaksā dalības maksa 50% vai 100% apmērā
 3. līdz 1. jūlijam uz e-pasta adresi ieva@saulkrastijazz.lv jānosūta nepieciešamie dokumenti
 4. Ierodoties uz nometni, nepilngadīga dalībnieka viens no vecākiem vai pārstāvjiem paraksta dalības līgumu. To iespējams arī izdrukāt un parakstīt jau iepriekš, gadījumā ja nepilngadīgo dalībnieku uz nometni ved kāds cits.
 5. Kārtības noteikumi.
Nepieciešamie dokumenti

Nepilngadīgiem dalībniekiem

 1. Avansa maksājumu apliecinošs dokuments
 2. Fotogrāfija dalībnieka kartiņai (lūgums nosūtīt līdz 1. jūnijam uz e-pasta adresi ieva@saulkrastijazz.lv )
 3. Vakcinēšanas apliecības kopija, kur atzīmēta pote pret ērču encefalītu vai, ja dalībnieks nav potēts, tad vecāka vai pārstāvja iesniegums, kurā nometnes vadība tiek informēti par to, ka dalībnieks nav potēts pret ērču encefalītu un vecāki/pārstāvji uzņemas atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību ērču koduma gadījumā.
 4. Ierodoties uz nometni, līdz jābūt ģimenes ārsta izziņai (vai tās kopijai) par nometnes dalībnieka veselības stāvokli, kas izsniegta ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms nometnes darbības uzsākšanas, un kurā norādīta šāda informācija: 1) veiktās vakcinācijas, 2) pedikulozes pārbaude, 3) alerģijas, 4) hroniskās saslimšanas, 5) speciālo medikamentu lietošana.?

Pilngadīgiem dalībniekiem

 1. Avansa maksājumu apliecinošs dokuments
 2. Fotogrāfija dalībnieka kartiņai (lūgums nosūtīt līdz 1. jūnijam uz e-pasta adresi ieva@saulkrastijazz.lv )
 3. Ierodoties uz nometni, līdz jābūt ģimenes ārsta izziņai (vai tās kopijai) par nometnes dalībnieka veselības stāvokli, kas izsniegta ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms nometnes darbības uzsākšanas, un kurā norādīta šāda informācija: 1) veiktās vakcinācijas, 2) pedikulozes pārbaude, 3) alerģijas, 4) hroniskās saslimšanas, 5) speciālo medikamentu lietošana.
Reģistrācija

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija notiks festivāla pirmajā dienā no 9.00 līdz 12.00 Saulkrastos, atpūtas kompleksā «Minhauzena Unda».

Reģistrācijas kārtība

 1. Tiek samaksāts dalības maksas atlikums un/vai saņemts apstiprinājums par samaksas veikšanu
 2. Tiek pārbaudīts ārsta izziņas derīgums (gan datumi, gan izziņas saturs)
 3. Nometnes dalībnieks tiek iepazīstināts ar Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, kā arī ar nometnes darba kārtību.
 4. Tiek parakstīts Nometnes dalībnieka līgums, vai iesniegts jau iepriekš parakstīts
 5. Tiek izsniegta dalībnieka karte un ierādīta nakšņošanas vieta
Maksājums

Rekvizīti dalības maksas avansa maksājumam:
Saņēmējs: Biedrība «Vasaras mūzikas sesija»
Reģ.nr.: 40008046822
Juridiskā adrese: Baltijas iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

Banka Meridian Trade Bank, AS
Kods MULTLV2X
Konts LV62 MULT 1710 7630 7001 0

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:

 • Saulkrasti Jazz
 • Dalībnieka vārds, uzvārds, p.k (dalībnieka nevis maksātāja!)
 • Dzīvošnas veids: viesnīca, telts vai brīvklausītājs
 • Meistarklase