Kontakti

Festivāla organizators:

Biedrība “Vasaras mūzikas sesija”
Reģ. nr. 40008046822
Adrese: Baltijas iela 8, Saulkrasti, LV–2161, Latvia
Banka: Meridian Trade Bank, AS
SWIFT: MULTLV2XIBAN: LV62 MULT 1710 7630 7001 0
saulkrastijazz@me.com

Komanda:

Raimonds Kalniņš

Direktors

+371 26348481

Tālis Gžibovskis

Mākslinieciskais direktors

+371 29265151

Ieva Kalniņa

Direktora palīgs

Jēkabs Gžibovskis

Menedžeris

Mārtiņš Porters

Skaņa

Dace Kalniņa

Tamāra Gžibovska

Maija Rozenberga

Ilona Birzniece

Grāmatvede

Ieva Treija

Reinis Gžibovskis

Zane Kalniņa

Viktors Andrejevs

Skaņa

Festivāla norises vieta: