Contact us

Festival organizer:

Association “Vasaras mūzikas sesija”
Reg. nr. 40008046822
Adress: Baltijas street 8, Saulkrasti, LV–2161, Latvia
Bank: Meridian Trade Bank, AS
SWIFT: MULTLV2XIBAN: LV62 MULT 1710 7630 7001 0
saulkrastijazz@me.com

Team:

Raimonds Kalniņš

Director

+371 26348481

Tālis Gžibovskis

Creative Director

+371 29265151

Ieva Kalniņa

Director’s assistant

Jēkabs Gžibovskis

Manager

Mārtiņš Porters

Sound

Dace Kalniņa

Tamāra Gžibovska

Maija Rozenberga

Ilona Birzniece

accountant

Ieva Treija

Reinis Gžibovskis

Zane Kalniņa

Viktors Andrejevs

Sound

Festival Venue: