KONKURSS

NOLIKUMS.

Konkursa rīkotājs:

Biedrība «Vasaras mūzikas sesija» reģ. № 40008046022 Grand Prix –   Apmaksāts brauciens uz New Mexico Workshop /ASV/ meistarklasēm.

28.07.2019. – 05.08.2019.

Konkurss notiek:  

I kārta – Atlase. 2019.gada 12. maijs, Doma kora skola,  Kalnciema iela 10/12,  pl.12:00

( Mēģinājumu laiks no 10:00 )

II kārta – Fināls. 2019.gada 18.jūlijs, 19:00, Saulkrastos, XXII Festivāla Saulkrasti Jazz 2019 festivāla lielā skatuve.

Konkursa dalībvalstis:

Igaunija, Lietuva, Latvija. No katras valsts 1 dalībnieks, vecumā līdz 25 gadiem.

Konkursā atskaņojamā programma:

— Solo mazajām bungām;

— Solo bungu komplektam;

— Muzicēšana ar fonogrammu vai ansambli;

Programmas kopējā hronometrāža nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

Vērtēšanas kritēriji:

— Interpretācija;

— Tehnika;

— Dinamika;

— Priekšnesuma atraktivitāte.

Žūrija konkursanta priekšnesumu vērtē no 0 līdz 25 punktiem.

Žūrijai ir tiesības samazināt punktus vai pat diskvalificēt konkursantu sekojošos gadījumos:

— bez attaisnojuma nokavēts konkursa sākums vai neierašanās;

— konkursa programmas hronometrāžas pārsniegšana;

— par skatuves ētikas normu neievērošanu.

Žūrijas lēmums nav apstrīdams.

Konkursa žūrijai ir tiesības vietas nepiešķirt, ja mākslinieciskais līmenis nav atbilstošs vērtēšanas kritērijiem.

Baltic Drummer`s League Fināla dalībnieki saņem starptautiskā konkursa dalībnieka sertifikātus.

 

Pietekšanās Anketa dalībai I kārtā – Atlasē

 

Dalības maksa 10 EUR  iemaksāt –

Biedrība „Vasaras mūzikas sesija”

PVN Reģ. Nr.   LV40008046822

Banka  Meridian Trade Bank, AS

Kods    MULTLV2X

Konts   LV62 MULT 1710 7630 7001 0

Maksājumā  norādīt – „Par / vārds, uzvārds, personas kods / dalību Baltic Drummer`s League 2019 konkursa I kārtā.”

 

Kontaktinformācija:

Biedrības «Vasaras mūzikas sesija» Valdes priekšsēdētājs: Raimonds Kalniņš.

e-pasts: saulkrastijazz@me.com

Konkursa kurators: Tālis Gžibovskis

Tālrunis +371 29265151, e pasts: talis.drum@gmail.com